Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Astragalus echinatus Αστράγαλος ο εχινώδης
Astragalus boeticus Αστράγαλος ο βοιωτικός
Astragalus hamosus Αστράγαλος ο αγκιστρώδης
Astragalus epiglotis epiglotis Αστράγαλος η επιγλωτίς
Asterolinon linum-stellatum Αστερόλινο
Asteriscus aquaticus Αστερίσκος ο υδροχαρής
Aster squamatus Αστήρ ο λεπιδωτός
Anser albifrons Ασπρομέτωπη χήνα
Aspius aspius Ασπρογρίβαδο
Asperula arvensis Ασπερούλα η αρουραία
Asperugo procumbens Ασπερούγκο το έρπον
Asperula tournefortii Ασπέρουλα του Τουρνεφόρ
Asperula rigida Ασπέρουλα η τραχεία
Asperula brevifolia Ασπέρουλα η βραχύφυλλη
Asiotmethis limbatus Ασιοτθημίς η …
Archon apollinus Αρχων ο Απολλώνιος
Artemisia herba-alba Αρτεμισία η λευκή βοτάνη
Arcyptera labiata Αρκύπτερα η χειλική
Arcyptera microptera nigriloba Αρκύπτερα η μελανόλυβη
Arcyptera fusca fusca Αρκύπτερα η μελανή