Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Arabis pseudoturritis
Arabis sagittata
Arabis subflava
Arabis sudetica
Arabis turrita
Arceuthobium oxycedri
Arctium lappa
Arctium minus
Arctium tomentosum
Aremonia agrimonoides agrimonoides
Aremonia agrimonoides pouzarii
Arenaria biflora
Arenaria conferta conferta
Arenaria conferta serpentinii
Arenaria cretica
Arenaria deflexa
Arenaria filicaulis filicaulis
Arenaria filicaulis graeca
Arenaria filicaulis teddii
Arenaria fragillima