Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Chenopodium vulvaria Χηνοπόδιο η βουλβάρια
Chenopodium ambrosioides Χηνοπόδιο το αμβροσιοειδές
Chenopodium urbicum Χηνοπόδιο το αστκό
Chenopodium glaucum Χηνοπόδιο το γλαυκό
Chenopodium murale Χηνοπόδιο το επιτοίχιο
Chenopodium rubrum Χηνοπόδιο το ερυθρό
Chenopodium album album Χηνοπόδιο το λευκό
Chenopodium opulifolium Χηνοπόδιο το οπουλόφυλλο
Chenopodium polyspermum Χηνοπόδιο το πολύσπερμο
Chenopodium ficifolium Χηνοπόδιο το συκόφυλλο
Chenopodium hybridum Χηνοπόδιο το υβρίδιο
Eremophila alpestris balcanica Χιονάδα
Buteo lagopus menzbieri Χιονογερακίνα
Buteo lagopus lagopus Χιονογερακίνα
Sterna paradisaea Χιονογράρονο
Microtus nivalis Χιονοπόντικας
Phylloscopus borealis Χιονοφυλλοσκόπος
Prunella collaris Χιονοψάλτης
Clangula hyemalis Χιονόπαπια
Montifringilla nivalis nivalis Χιονόστρουθος