Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ranunculus constantinopolitanus
Ranunculus creticus
Ranunculus cupreus
Ranunculus demissus
Ranunculus ficaria bulbifer
Ranunculus ficaria ficaria
Ranunculus ficaria ficariiformis
Ranunculus ficarioides
Ranunculus flammula flammula
Ranunculus fontanus
Ranunculus gracilis
Ranunculus illyricus
Ranunculus incomparabilis
Ranunculus isthmicus isthmicus
Ranunculus isthmicus tenuifolius
Ranunculus lanuginosus
Ranunculus lateriflorus
Ranunculus lingua
Ranunculus marginatus
Ranunculus miliarakesii