Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Phytolacca dioica Φυτόλακκα η δίοικη
Phillyrea latifolia Φιλλύκι
Prasium majus Φασσόχορτο
Prunus spinosa Τσαπουρνιά
Populus tremula Τρεμόλευκα
Pinus brutia Τραχεία πεύκη
Pistacia lentiscus Σχίνο
Pinus heldreichii Ρόμπολο
Punica granatum Ροδιά
Prunus persica Ροδακινιά
Pyracantha coccinea Πυράκανθος
Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus Πτιλοστήμων ο ψευδοθαμνώδης
Ptilostemon gnaphaloides gnaphaloides Πτιλοστήμων ο γναφαλοειδής
Ptilostemon chamaepeuce Πτιλοστήμων η Χαμαιπεύκη
Pterocephalus brevis Πτεροκέφαλος ο βραχύς
Putoria calabrica Πουτόρια
Pulicaria arabica Πουλικάρια η αραβική
Potentilla supina Ποτεντίλλα η ύπτια
Posidonia oceanica Ποσειδονία
Podocytisus caramanicus Ποδοκύτισος