Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Herniaria hirsuta
Herniaria incana
Hainardia cylindrica
Heliotropium hirsutissimum
Heliotropium halacsy
Helianthemum nummularium tomentosum
Heliotropium europaeum
Heliotropium dolosum
Helianthemum nummularium nummularium
Haplophyllum balcanicum
Heliotropium curassavicum
Helicotrichon pubescens pubescens
Helianthemum ledifolium ledifolium
Helicotrichon cycladum
Helicotrichon convolutum convolutum
Helianthemum alpestre
Hammatolubium lotoides
Haberlea rhodopensis
Hieracium arpadianum
Hieracium alpicola