Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lathyrus sphaericus
Lathyrus tuberosus
Lathyrus pallescens
Lathyrus ochrus
Lamyropsis cynaroides
Lamium album
Lactuca viminea ramosissima
Lathyrus nissolia
Lathyrus niger niger
Lamyropsis carpinii
Lathyrus neurolobus
Lathyrus laxiflorus
Lamium purpureum
Lamarckia aurea
Lathyrus inconspicuus
Lathyrus hirsutus
Lamium moschatum
Lathyrus hierosolymitanus
Lathyrus hallersteinii
Lamium maculatum