Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Vicia sativa cordata Βίκος ο καρδιόμορφος
Vipera berus bosniensis Αστρίτης
Vulpes vulpes crucigera Αλεπού
Vitis vinifera sylvestris Άγριο αμπέλι
Valeriana montana
Valerianella locusta
Valerianella hirsutissima
Valeriana italica
Valerianella microcarpa
Valerianella obtusiloba
Valantia hispida
Valerianella eriocarpa
Valerianella echinata
Valeriana crinii epirotica
Valerianella discoidea
Valerianella dentata
Valeriana crinii crinii
Valantia aprica
Valerianella costata
Valerianella coronata