Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Umbilicus erectus
Umbilicus chloranthus
Umbilicus parviflorus
Umbilicus albido-opacus