Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Rosa micrantha Αγριοτριανταφυλλιά η μικρανθής
Rosa moschata Αγριοτριανταφυλλιά η μόσχοσμη
Rosa pimpinellifolia Αγριοτριανταφυλλιά η πιμπινελλόφυλλη
Rosa nitidula Αγριοτριανταφυλλιά η στιλπνή
Rosa turcica Αγριοτριανταφυλλιά η τουρκική
Rosa villosa Αγριοτριανταφυλλιά η τριχωτή
Rosa phoenicia Αγριοτριανταφυλλιά η φοινικική
Rosa heckeliana Αγριοτριανταφυλλιά του Χέκελ
Rubus caesius Βατομουριά η γλαυκή
Rubus candicans Βατομουριά η δίχρωμη
Rubus canescens Βατομουριά η σταχτόχρωμη
Rubus ulmifolius Βατομουριά κοινή
Rubus thessalus Βατομουριά …
Rubus hirtus Βουνοβατομουριά
Rosmarinus officinalis Δενδρολίβανο
Rumex palustris Λάπατο το ελόφιλο
Ribes uva-crispa austro-europaeum Λαγοκερασιά
Rhamnus alpinus fallax Ράμνος ο Αλπικός
Rhamnus lycioides graecus Ράμνος ο Γραικός
Rhamnus saxatilis saxatilis Ράμνος ο βραχόφιλος