Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Pastinaca sativa sativa
Pastinaca sativa urens
Pedicularis brachyodonta grisebachii
Pedicularis brachyodonta moesiaca
Pedicularis friderici-augusti
Pedicularis graeca
Pedicularis leucodon leucodon
Pedicularis olympica
Pedicularis orthantha
Pedicularis petiolaris
Peganum harmala
Petasites albus
Petasites hybridus
Petasites kablikianus
Petromarula pinnata
Petrorhagia armerioides
Petrorhagia candica
Petrorhagia cretica
Petrorhagia dianthoides
Petrorhagia fasciculata