Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Limonium ramosissimum doerfleri
Limonium saracinatum
Limonium sieberi
Limonium sinuatum
Limonium virgatum
Limonium vulgare serotinum
Limonium zacynthium
Limosella aquatica
Linaria alpina
Linaria angustissima
Linaria arvensis