Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Odontites linkii
Onobrychis armena
Onobrychis arenaria lasiostachya
Onobrychis crista-galli
Onobrychis degenii
Onobrychis ebenoides
Onobrychis equidentata
Onobrychis gracilis
Oenanthe silaifolia
Onobrychis montana macrocarpa
Ononis spinosa spinosa
Onobrychis alba laconica
Oenanthe pimpinelloides
Odontites verna serotina
Ononis pusilla
Ononis pubescens
Onobrychis alba calcarea
Ononis ornithopodioides
Ononis mitissima
Onobrychis alba alba