Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Erodium gruinum Ερωδιός ο ερωδιόμορφος
Erucaria hispanica Ερουκάρια η ισπανική
Erica arborea Δεντρορείκι
Euphorbia serrulata Γαλατσίδα η πριονωτή
Euphorbia salicifolia Γαλατσίδα η ιτεόφυλλη
Euphorbia lingulata Γαλατσίδα η γλωσσοειδής
Elaeoselinum asclepium asclepium Αλαιοσέλινο του Ασκληπιού
Echium plantagineum Έχιο το πλανταγίνεο
Echium parviflorum Έχιο το βραχυανθές
Empetrum nigrum Έμπετρο το μελανό
Ebenus sibthorpii Έβενος του Σιμπθόρπ
Ebenus cretica Έβενος ο κρητικός
Eleocharis palustris palustris
Eleocharis multicaulis
Echinops spinosissimus bythinicus
Eleocharis acicularis
Elatine alsinastrum
Echinops sphaerocephalus taygeteus
Echinophora tenuifolia sibthorpiana
Echinops sphaerocephalus sphaerocephalus