Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Nigritella nigra nigra
Nonea cesatiana
Nonea obtusifolia
Najas marina
Nonea pulla
Nonea ventricosa
Notobasis syriaca
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Nymphoides peltata
Nonea pallens
Narcissus poeticus poeticus
Narcissus poeticus radiiflorus
Narcissus serotinus
Narcissus tazetta aureus
Narcissus tazetta italicus
Narcissus tazetta tazetta
Nardus stricta
Narthecium scardicum
Nasturtium officinale