Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lilium rhodopaeum
Leontodon crispus asper
Lathyrus aphaca
Limodorum abortivum abortivum
Limodorum abortivum gracile
Limonium antipaxorum
Leontodon cichoraceus
Leontodon autumnalis autumnalis
Lathyrus annuus
Lamium garganicum laevigatum
Leontice leontopetalum
Lens orientalis
Lathyrus angulatus
Lens nigricans
Lens ervoides
Lathyrus amphicarpos
Lamium garganicum garganicum
Lagoecia cuminoides
Lens culinaris
Lemna trisulca