Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Cheilanthes vellea
Chelidonium majus
Carum rigidulum palmatum
Chenopodium bonus-henricus
Chenopodium foliosum
Chenopodium multifidum
Chenorrhinum origanifolium origanifolium
Carum strictum
Catabrosa aquatica
Cicerbita alpina
Catananche lutea lutea
Calamagrostis epigejos
Chondrilla juncea
Chondrilla ramosissima
Chondrilla uromoffii
Campanula goulimyi
Centaurea achaia achaia
Chrysopogon gryllus
Chrysosplenium alternifolium
Colchicum lingulatum