Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Cytisus villosus Κύτισος ο τριχωτός
Cistus albanicus Λαδανιά η Αλβανική
Cistus incanus creticus Λαδανιά η Κρητική
Cistus parviflorus Λαδανιά η βραχυανθής
Cistus laurifolius Λαδανιά η δαφνόφυλλη
Cistus incanus incanus Λαδανιά η πολιά
Cistus salvifolius Λαδανιά η φασκομηλόφυλλη
Cistus monspeliensis Λαδανιά του Μονπελιέ
Celtis australis Μελικουκιά
Carpinus orientalis Σκυλόγαυρος
Corylus maxima Φουντουκιά ήμερη
Colutea arborescens arborescens Φούσκα
Colutea cilicica Φούσκα της Θράκης
Colutea insularis Φούσκα της Ρόδου
Chaerophyllum creticum Χαιρόφυλλο το Κρητικό
Chamaemelum mixtum Χαμαίμηλο
Chamaecytisus austriacus Χαμαικύτισος ο Αυστριακός
Chamaecytisus creticus Χαμαικύτισος ο Κρητικός
Chamaecytisus dorycnioides Χαμαικύτισος ο δορυκνιοειδής
Chamaecytisus eriocarpus Χαμαικύτισος ο εριόκαρπος