Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα
Celtis australis Μελικουκιά
Coluber jugularis jugularis Μαύρος ζαμενής
Ciconia nigra Μαυροπελαργός
Chlidonias niger Μαυρογλάρονο
Canis lupus Λύκος
Carduelis spinus Λούγαρο
Cobitis hellenica arachthosensis Λουροβελονίτσα
Circus pygargus Λιβαδόκιρκος
Chalcides ocellatus ocellatus Λιακόνι
Chettusia leucura Λεύκουρος
Calidris alba Λευκοσκαλήθρα
Ciconia ciconia Λευκοπελαργός
Calidris alpina schinzi Λασποσκαλήθρα
Calidris alpina alpina Λασποσκαλήθρα
Cistus monspeliensis Λαδανιά του Μονπελιέ
Cistus salvifolius Λαδανιά η φασκομηλόφυλλη
Cistus incanus incanus Λαδανιά η πολιά
Cistus laurifolius Λαδανιά η δαφνόφυλλη
Cistus parviflorus Λαδανιά η βραχυανθής