Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cheilanthes vellea
Chelidonium majus
Cephalanthera damasonium
Carex punctata
Chenopodium foliosum
Chenopodium multifidum
Campanula sporadum
Cephalanthera cucullata
Centranthus ruber sibthordii
Carex pendula
Centranthus ruber ruber
Centranthus nevadensis sieberi
Chondrilla juncea
Chondrilla ramosissima
Carex paniculata paniculata
Campanula spatulata spruneriana
Campanula cymaea
Centranthus longiflorus junceus
Centaurium erythraea turcicum
Carex panicea