Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Anagallis minima Αναγαλλίς η μικρή
Anagallis foemina Αναγαλλίς η θηλυκή
Anagallis arvensis Αναγαλίδα η αρουραία
Anacyclus clavatus Ανάκυκλος ο ροπαλοφόρος
Anacyclus radiatus Ανάκυκλος ο ακτινωτός
Ammoides pusilla Αμμοειδές το μικρό
Amelanchier chelmea Αμελάνχιερ του Χελμού
Amelanchier ovalis ovalis Αμελάνχιερ το ωοειδές
Amelanchier parviflora dentata Αμελάνχιερ το οδοντωτό
Amelanchier ovalis cretica Αμελάνχιερ το κρητικό
Amelanchier ovalis integrifolia Αμελάνχιερ το ακεραιόφυλλο
Ambrosia maritima Αμβροσία η παραθαλάσσια
Alopecurus rendlei Αλωπέκουρος του Ρέντλε
Alopecurus setarioides Αλωπέκουρος ο σεταριοειδής
Alopecurus myosuroides Αλωπέκουρος ο μυοσουροειδής
Alopecurus utriculatus Αλωπέκουρος ο ασκιδιοφόρος
Alopecurus creticus Αλωπέκουρος ο Κρητικός
Alhagi pseudalhagi Αλχάγκι ψευδακχάγκι
Alhagi graecorum Αλχάγκι το γραικό
Alopecurus aequalis Αλοπεκούρος ο ομαλός