Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Anthemis cotula Ανθεμίδα η κοτούλα
Anthemis coelopoda Ανθεμίδα η κοιλόποδη
Anthemis tomentosa heracleotica Ανθεμίδα η ηρακλιώτικη
Anthemis flexicaulis Ανθεμίδα η διαχυτόβλαστη
Anthemis tomentosa tomentosa Ανθεμίδα η γναφαλώδης
Anthemis rigida linguliflora Ανθεμίδα η γλωσσάνθη
Anthriscus tenerrima Ανθίσκος ο μαλακός
Anthriscus caucalis Ανθίσκος η καυκαλίς
Anthriscus cerefolium Ανθίσκος
Anthemis werneri Ανθέμιδα του Βέρνερ
Anthemis parnesia Ανθέμιδα της Πάρνηθας
Anthemis arvensis cyllenea Ανθέμιδα της Κυλλήνης
Anthemis auriculata Ανθέμιδα η ωτιδιοφόρος
Anthemis rosea rosea Ανθέμιδα η ρόδινη
Anthemis arvensis incrassata Ανθέμιδα η πυκνή
Anthemis arvensis arvensis Ανθέμιδα η αρουραία
Anthemis macedonica Ανθέμιδα η Μακεδονική
Anthemis austriaca Ανθέμιδα η Αυστριακή
Androsace maxima Ανδροσακές το μέγα
Andrzeiowskia cardamine Ανδρειόφσκια η καρδαμίνη