Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Alchemilla viridiflora
Alchemilla xanthochlora
Achillea nobilis
Alkanna sieberi
Alisma gramineum
Alisma lanceolatum
Alisma plantago-aquatica
Alkanna areolata
Alkanna calliensis
Alkanna corcyrensis
Alkanna graeca baeotica
Alkanna graeca graeca
Alkanna methanaea
Alkanna noneiformis
Alkanna orientalis
Alkanna pelia
Alkanna pindicola
Alkanna primuliflora
Alkanna pulmonaria
Allium carinatum pulchellum