Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Tilia rubra rubra Πορφυρή φλαμουριά
Posidonia oceanica Ποσειδονία
Potentilla supina Ποτεντίλλα η ύπτια
Pulicaria arabica Πουλικάρια η αραβική
Quercus coccifera Πουρνάρι
Putoria calabrica Πουτόρια
Sorbus torminalis Πρακανιά
Pterocephalus brevis Πτεροκέφαλος ο βραχύς
Ptilostemon chamaepeuce Πτιλοστήμων η Χαμαιπεύκη
Ptilostemon gnaphaloides gnaphaloides Πτιλοστήμων ο γναφαλοειδής
Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus Πτιλοστήμων ο ψευδοθαμνώδης
Buxus sempervirens Πυξός
Pyracantha coccinea Πυράκανθος
Rhamnus alpinus fallax Ράμνος ο Αλπικός
Rhamnus lycioides graecus Ράμνος ο Γραικός
Rhamnus saxatilis saxatilis Ράμνος ο βραχόφιλος
Rhamnus lycioides oleoides Ράμνος ο ελαιοειδής
Rhamnus pumilus Ράμνος ο νάνος
Rhamnus saxatilis prunifolius Ράμνος ο προυνόφυλλος
Rhamnus alaternus Ράμνος ο …