Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Alnus glutinosa Κλήθρο
Hedera helix poetarum Κισσός χρυσόκαρπος
Hedera helix helix Κισσός
Cicendia filiformis Κικένδια η νηματόμορφη
Quercus infectoria infectoria Κηκιδοβελανιδιά
Abies cephalonica Κεφαλλονίτικο έλατο
Cephalaria transylvanica Κεφαλάρια η τρανσυλβανική
Cephalaria squamiflora squamiflora Κεφαλάρια η λεπιδανθής
Ceratocephalus testiculatus Κερατοκέφαλος ο ορχεοφόρος
Ceratocephalus falcatus Κερατοκέφαλος ο γαμψός
Prunus avium Κερασιά
Cerinthe minor minor Κερίνθη η μικρή
Cerinthe major Κερίνθη η μέγιστη
Cerinthe retorta Κερίνθη η ανεστραμένη
Cerastium brachypetalum tenoreanum Κεράστιο του Τενόρι
Cerastium smolikanum Κεράστιο του Σμόλικα
Cerastium brachypetalum roeseri Κεράστιο του Ρέζερ
Cerastium brachypetalum doerfleri Κεράστιο του Ντοέρφλερ
Cerastium vourinense Κεράστιο του Βούρινου
Cerastium rectum Κεράστιο το όρθιο