Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Ononis arvensis Ονωνίς η αρουραία
Ononis natrix natrix Ονωνίς η νάτριξ
Ononis biflora Ονωχίδα η διανθής
Ornithopus compressus Ορνιθόπους ο πεπιεσμένος
Ornithopus pinnatus Ορνιθόπους ο πτερωτός
Orobanche pubescens Οροβάγχη η χνουδωτή
Ostrya carpinifolia Οστρυά
Paliurus spina-christi Παλιούρι
Pinus pinaster pinaster Παραθαλάσσιο πεύκο
Syringa vulgaris Πασχαλιά
Periploca graeca Περίπλοκα η γραική
Periploca angustifolia Περίπλοκα η στενόφυλλη
Picris echioides Πικρίς η εχιοειδής
Nerium oleander Πικροδάφνη
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Platanus orientalis Πλάτανος
Quercus frainetto Πλατύφυλλη βελανιδιά
Tilia platyphyllos platyphyllos Πλατύφυλλη φλαμουριά
Podocytisus caramanicus Ποδοκύτισος
Quercus polycarpa Πολύκαρπη βελανιδιά