Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Arabis cretica
Arabis glabra
Arabis laxa
Arabis longistyla
Arabis muralis
Arabis pseudoturritis
Arabis sagittata
Arabis subflava
Arabis sudetica
Arabis turrita
Allium meteoricum
Arceuthobium oxycedri
Allium moschatum
Arctium lappa
Arctium minus
Arctium tomentosum
Allium nigrum
Ajuga orientalis aenesia
Aremonia agrimonoides agrimonoides
Asparagus aphyllus