Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Cerastium cymosum cymosum
Cerastium decalvans decalvans
Cerastium decalvans orbelicum
Cerastium fontanum vulgare
Cerastium moesiacum
Cerastium pumilum palens
Cerastium runemarkii
Cerastium theophrasti
Ceratophyllum demersum demersum
Ceratophyllum submersum
Carlina barnebiana
Campanula trachelium athoa
Carlina corymbosa curetum
Calystegia sepium sepium
Carlina corymbosa graeca
Ceterach officinarum
Carlina diae
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum aureum
Cicer incisum