Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Sylvia melanocephala melanocephala Μαυροτσιροβάκος
Dryocopus martius martius Μαυροτσικλητάρα
Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης
Rattus rattus alexandrinus Μαυροποντικός
Oenanthe leucura Μαυροπετρόκλης
Falco eleonorae Μαυροπετρίτης
Pterocles orientalis Μαυροπεριστερόκοτα
Ciconia nigra Μαυροπελαργός
Ficedula hypoleuca Μαυρομυγοχάφτης
Saxicola torquata Μαυρολαίμης
Falco vespertinus Μαυροκιρκίνεζο
Larus melanocephalus Μαυροκέφαλος γλάρος
Aythya fuligula Μαυροκέφαλη
Globicephala melaena Μαυροδέλφινο
Chlidonias niger Μαυρογλάρονο
Melanocorypha yeltoniensis Μαυρογαλιάντρα
Podiceps nigricollis Μαυροβουτηχτάρι
Egretta gularis Μαυριτσικνιάς
Liza ramada Μαυράκι (Λαυκίνος)
Lactuca sativa Μαρούλι