Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Bifora testiculata Μπιφόρα η ορχεοφόρος
Biscutella didyma Μπισκουτέλλα η δίδυμη
Biserrula pelecinus Μπισερρούλα η πελέκινη
Bilderdykia convolvulus Μπιλντερντύκια ο κονβόλβουλος
Bilderdykia dumetorum Μπιλντερντύκια η ακανθόφιλη
Bellardia trixago Μπελλάρντια το τριξάνιο
Scolopax rusticola Μπεκάτσα
Barbastella barbastellus Μπαρμπαστέλλος
Beta adanensis Μπέτα των Αδάνων
Beta macrocarpa Μπέτα η μακρόκαρπη
Beta vulgaris vulgaris Μπέτα η κοινή
Bellium minutum Μπέλλιο το μικρότατο
Bellis annua annua Μπέλλα η ετήσια
Tropidophoxinellus spartiaticus Μπάφα
Bassia hirsuta Μπάσσια η χνουδωτή
Sylvia rueppelli Μουστακοτσιροβάκος
Acrocephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα
Myotis mystacinus Μουστακομυωτίδα
Chlidonias hybridus Μουστακογλάρονο
Panurus biarmicus biarmicus Μουστακαλής