Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ipomoea stolonifera
Iris albicans
Iris attica
Iris germanica
Iris planifolia
Iris pseudacorus
Iris reichenbachii
Iris sintenisii sintenisii
Iris spuria ochroleuca
Iris suaveolens
Iris unguicularis cretensis
Iris unguicularis unguicularis
Isatis lusitanica
Isatis tinctoria athoa
Isatis tinctoria tinctoria
Isatis vermia
Isoetes heldreichii
Isoetes histrix
Jankaea heldreichii
Jasione heldreichii