Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Hypericum rumeliacum apollinis
Hypericum rumeliacum rumeliacum
Hypericum spruneri
Hypericum taygeteum
Hypericum trichocaulon
Hypericum triquetrifolium
Hypericum vesiculosum
Hypochoeris achyrophorus
Hypochoeris cretensis
Hypochoeris glabra
Hypochoeris maculata
Hypochoeris radicata
Hypochoeris tenuiflora
Iberis odorata
Iberis saxatilis saxatilis
Iberis sempervirens
Iberis umbellata
Illecebrum verticillatum
Impatiens noli-tangere
Imperata cylindrica