Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Biarum tenuifolium idomeneum
Biarum tenuifolium tenuifolium
Biarum tenuifolium zeleborii
Biebersteinia orphanidis
Antennaria dioica
Blechnum spicant
Blysmus compressus
Bolanthus chelmicus
Bolanthus creutzburgii
Bolanthus fruticulosus
Bolanthus graecus
Bolanthus intermedius
Bolanthus laconicus
Bolanthus thessalus
Bolanthus thymifolius
Anthemis cretica columnae
Anthemis cretica cretica
Bonannia graeca
Bongardia chrysogonum
Campanula macrostachya