Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Atractylis gummifera
Atraphaxis billardieri
Atriplex recurva
Atropa bella-donna
Aubrieta deltoidea
Aubrieta erubescens
Aubrieta glabrescens
Aubrieta gracilis
Aubrieta scardica
Aubrieta scyria
Aubrieta thessala
Aurinia corymbosa
Aurinia gionae
Aurinia moreana
Aurinia saxatilis megalocarpa
Aurinia saxatilis orientalis
Aurinia saxatilis saxatilis
Anchusa cespitosa
Anchusa officinalis
Bupleurum falcatum cernuum