Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Vitex agnus-castus Λιγαριά
Viburnum lantana Λαντάνα
Viscum album abietis Ιξός του έλατου
Viscum album album Ιξός
Viburnum tinus tinus Βιβούρνο
Verbascum spinosum Βερμπάσκο το ακανθώδες
Vaccinium uliginosum microphyllum Βακκίνιο το μικρόφυλλο
Vaccinium myrtillus Βακκίνιο ο μύρτιλλος
Vaccinium vitis-idaea Βακκίνιο η άμπελος της Ίδης
Vicia palaestina Βίκος της Παλαιστίνης
Vicia sativa cordata Βίκος ο καρδιόμορφος
Vitis vinifera sylvestris Άγριο αμπέλι
Valeriana montana
Valeriana italica
Valantia hispida
Valeriana crinii epirotica
Valeriana crinii crinii
Valantia aprica
Valeriana bertiscea
Valeriana asarifolia