Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Asparagus verticillatus
Asperula abbreviata
Asperula arcadiensis
Asperula aristata condensata
Asperula aristata longiflora
Asperula aristata nestia
Asperula aristata thessala
Asperula baenitzii
Asperula boissieri
Asperula boryana
Asperula chlorantha
Asperula coa
Asperula cynanchina
Asperula doerfleri
Asperula idaea
Asperula involucrara
Asperula laevigata
Asperula lutea
Asperula malevonensis
Astragalus excapus