Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Sedum annuum
Sedum apoleipon
Sedum atratum
Sedum caespitosum
Sedum cepaea
Sedum confertiflorum
Sedum creticum hierapetrae
Sedum dasiphyllum
Sedum erythraeum
Sedum grisebachii grisebachii
Sedum grisebachii horakii
Sedum hispanicum
Sedum laconicum insulare
Sedum laconicum laconicum
Sedum litoreum
Sedum magellense
Sedum ochroleucum
Sedum praesidis
Sedum reflexum
Sedum telephium