Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Chenopodium ficifolium Χηνοπόδιο το συκόφυλλο
Chenopodium hybridum Χηνοπόδιο το υβρίδιο
Chlamydophora tridentata Χλαμυδοφόρα η τριοδοντωτή
Erica herbacea Χλοώδες ρείκι
Quercus pubescens pubescens Χνουδοβελανιδιά
Quercus pubescens anatolica Χνουδωτή βελανιδιά
Chrysanthemum segetum Χρυσάνθεμο το αρουραίο
Chrysanthemum coronarium Χρυσάνθεμο το στεφανωματικό
Chrozophora tinctoria Χρωζοφόρα η βαφική
Chrozophora obliqua Χρωζοφόρα η λοξή
Abies alba Χτενοέλατο
Robinia pseudacacia Ψευδακακία
Acer pseudoplatanus Ψευτοπλάτανος