Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cicuta virosa
Cionura erecta
Circaea luteliana
Cirsium appendiculatum
Cirsium arvense vestitum
Cirsium candelabrum
Cirsium creticum creticum
Cirsium creticum dictaeum
Cirsium creticum triumfetti
Cirsium eriophorum
Cirsium heldreichii euboicum
Cirsium heldreichii heldreichii
Cirsium hypopsilum