Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vanellus vanellus Καλημάνα