Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Irania gutturalis Ασπρολαίμης
Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς