Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Triturus vulgaris graecus Κοινός Τρίτωνας
Triturus cristatus karelinni Λοφιοφόρος Τρίτωνας
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) Αλπικός Τρίτωνας