Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stachys plumosa
Stachys recta recta
Stachys recta olympica
Stachys recta baldaccii
Stachys scardica
Stachys spinosa
Stachys spinulosa
Stachys spreitzenhoferi spreitzenhoferi
Stachys spreitzenhoferi virella
Stachys spruneri
Stachys swainsonii scyronica
Stachys swainsonii argolica
Stachys swainsonii swainsonii
Stachys swainsonii melangavica
Stachys sylvatica
Stachys tetragona
Stachys thirkei
Stachys tournefortii
Stachys tymphaea
Stachys virgata