Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Senecio vernalis
Senecio thapsoides visianianus
Senecio thapsoides thapsoides
Senecio subalpinus
Senecio squalidus
Senecio scopolii
Senecio papposus papposus
Senecio ovatus
Senecio macedonicus
Senecio lividus
Senecio jacobaea
Senecio hercynicus
Senecio gnaphalodes Σενέκιο το γναφαλώδες
Senecio germanicus
Senecio gallicus
Senecio fruticulosus
Senecio eubaeus
Senecio erucifolius
Senecio doronicum doronicum
Senecio bicolor cineraria Τσινεράρα