Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rorippa thracica
Rorippa sylvestris
Rorippa pyrenaica
Rorippa prolifera Ρορίππα η γονοφόρος
Rorippa islandica Ρορίππα η ισλανδική
Romulea ramiflora
Romulea linaresii
Romulea columnae
Romulea bulbocodium
Roemeria hybrida hybrida
Rochelia disperma disperma
Robinia pseudacacia Ψευδακακία
Rissa tridactyla Ρίσσα
Riparia riparia riparia Οχθοχελίδονο
Rindera graeca
Ridolfia segetum
Ricotia isatoides
Ricotia cretica
Ricinus communis Ρετσινολαδιά
Ribes uva-crispa austro-europaeum Λαγοκερασιά