Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orchis lactea
Orchis italica
Orchis coriophora coriophora
Orchis coriophora fragrans
Orchis collina
Orchis boryi
Orchis anatolica sitiaca
Orchis anatolica anatolica
Orchamus yersini yersini Όρχαμος ο Γιερσίνιος
Orchamus raulinii Όρχαμος του Ραούλιν
Opuntia vulgaris Μικρή φραγκοσυκιά
Opuntia ficus-indica Φραγκοσυκιά
Opopanax hispidus
Opopanax chironium
Ophrys vernixia vernixia
Ophrys vernixia regis-ferdinandii
Ophrys umbilicata umbilicata
Ophrys umbilicata rhodia
Ophrys umbilicata
Ophrys tenthredinifera