Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Matricaria perforata
Matricaria macrotis
Matricaria caucasica
Marrubium vulgare
Marrubium velutinum
Marrubium thessalum
Marrubium pestalozzae
Marrubium peregrinum
Marrubium cylleneum
Marrubium alternidens
Mantisalca salmantica
Mandragora autumnalis
Malvella sherardiana Μαλβέλλα του Σέραρντ
Malva verticillata
Malva sylvestris
Malva pusilla
Malva parviflora
Malva nicaeensis
Malva neglecta
Malva moschata