Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mentha spicata spicata
Mentha pulegium pulegioides
Mentha pulegium cephalonia
Mentha pulegium erinoides
Mentha microphylla
Mentha longifolia longifolia
Mentha arvensis
Mentha aquatica
Mellicta aurelia Μελίκτα η Αυριλία
Mellicta athalia Μελίκτα η Αθάλια
Melittis melissophyllum albida
Melitaea cinxia Μελιταία η κίνξια
Melitaea arduinna rhodopensis Μελιταία η Ροδόπια
Melitae phoebe Μελίταία η Φοίβη
Melissa officinalis altissima
Melissa officinalis officinalis
Melilotus sulcata
Melilotus segetalis
Melilotus officinalis
Melilotus neapolitana