Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lamium garganicum striatum
Lamium garganicum pictum
Lamium garganicum laevigatum
Lamium garganicum garganicum
Lamium maculatum
Lamium moschatum
Lamium purpureum
Lamyropsis carpinii
Lamyropsis cynaroides
Lappula squarrosa squarrosa Λάππουλα η αιχμηρή
Lapsana communis communis
Lapsana communis adenophora
Lapsana communis pisidica
Laser trilobum
Laserpitium pseudomeum
Laserpitium siler laeve
Laserpitium siler garganicum
Lathraea rhodopea
Lathraea squamaria
Lathyrus alpestris