Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gnaphalium sylvaticum
Gnaphalium supinum
Gnaphalium roeseri pichleri
Gnaphalium roeseri roeseri
Gnaphalium hoppeanum magellense
Glyphotmethis heldreichi macedonicus Γλυφοτμέθης ο μακεδονικός
Glyphotmethis heldreichi heldreichi Γλυφοτμέθης ο Χειδραΐχ
Glyphanus obtusus Γλύφανος ο αμβλύς
Glycyrrhiza glabra
Glycyrrhiza echinata
Glyceria spicata
Glyceria plicata
Glyceria maxima
Glyceria fluitans
Globularia stygia Γκλομπουλάρια της Στύγας
Globularia cordifolia Γκλομπουλάρια η καρδιόφυλλη
Globularia bisnagarica
Globicephala melaena Μαυροδέλφινο
Glis glis pindicus Δασομυωξός της Πίνδου
Glis glis argenteus Δασομυωξός